KONTAKT

Vårvinter vid Randijaursjön strax nedanför Parki kraftstation..

Styrelsen

Ordförande

Lars-Göran Johansson, Randijaur

070-511 63 83 | lg.johansson1953@gmail.com


Sekreterare/Medlemsregisteransvarig

Leif Ask, Luleå

070-598 20 11 | leif-ask@hotmail.com

 

Kassör

Gunilla Friman, Luleå

070-542 61 12 | g.friman23@gmail.com


Vice ordförande/Klubbmästare

Birgitta Vestin, Boden

070-622 17 99 | birgitta.vestin@hotmail.com

 

Ledamot

Håkan Lundberg, Boden

073-061 97 68 | hakan.lundberg45@gmail.com


Bankgiro 5692-2370


Swish 123 644 96 64 

 


Vattenfalls övriga Veteranföreningars hemsidor

Vattenfalls Veteraner i Västerås. www.vf-veteranerivas.se

Vattenfalls Veteraner i Stockholm. www.vf-veteraneristhlm.se

Vattenfalls Veteraner i Öst. www.veteranregost.se

Vattenfall Ringhalsveteraner. www.rivet.se

Vattenfall Västsveriges Veteraner. www.vvvet.se

Vattenfall Veteraner i Östhammar. www.vf-veteraneriosth.se

Vattenfall Veteranförening i Uppsalaområdet. www.vf-veteranernaiuppsalaomr.se