HEM

Akkats kraftstation strax norr om Jokkmokk med konst av Bengt Lindström och Lars Pirak.

Historik

På initiativ av Vattenfalls före detta generaldirektör, verkställande direktör och förste koncernchef Carl-Erik Nyqvist bildades pensionärsföreningen Vattenfalls Veteraner 1992. Andemeningen var att vidmakthålla samhörighetskänslan och kontakterna med före detta arbetskamrater och bolaget med anordnande av olika arrangemang. Idag finns tretton lokala föreningar med drygt tvåtusen tvåhundra medlemmar.


Vattenfalls Veteraner i Norr

Vattenfalls Veteraner i Norr bildades våren 1994 som den andra av Vattenfalls Veteranföreningar i landet och har idag cirka etthunraåttio medlemmar. Föreningen firade sitt 25-års jubileum under 2019 med en julbordsmiddag på  Hotel Akerlunds i Jokkmokk.


Vi anordnar lokala träffar 2-3 ggr/år på olika orter inom Norrbottens län. Som medlem inbjuds Du till årsstämma och höstfest som årligen arrangeras under mars respektive november månad.


Vattenfalls Veteraner i Norr hälsar alla nya och gamla medlemmar varmt välkomna till en innehållsrik och trivsam gemenskap i föreningen.